Телефон: +381 (0) 11 202 78 01 

Математички факултет

Стручна пракса

Обавештење

Студенти уписани на студијске програме ОАС* – Математика/Астрономија и астрофизика; МАС** – Математика/Астрономија и астрофизика акредитоване 2022. године и МАС – Информатика акредитоване 2019. године, током студија треба да обаве најмање 90 сати стручне праксе.

Руководиоци стручне праксе у школској 2022/23. години су доценти:

  • др Ивана Томашевић (ivana[at]matf.bg.ac.rs) за студијски програм Информатика (мастер академских студија)
  • др Александра Делић (adelic[at]matf.bg.ac.rs) за студијске програме Математика и Астрономија и астрофизика (основних и мастер академских студија)

Обавезна стручна пракса може бити реализована:

  • на Математичком факултету (сарадник у настави, демонстратор, рад у рачунарској лабораторији итд.)
  • на Астрономској опсерваторији у Београду
  • у некој од установа, односно компанија са којима Математички факултет има потписан уговор о сарадњи; списак установа се стално ажурира
  • установи, односно компанији у којој је студент запослен, али само под условом да врста послова одговора циљевима стручне праксе.

Списак установа на којима може бити реализована пракса

Студенти се пријављују попуњавањем е формулара, при чему прилажу и CV.

Упуство за писање CV-а

Запослени студенти који желе да реализују стручну праксу у установи у којој раде, морају да приложе и оверено уверење о запослењу и опис послова које обављају на радном месту.

Крајњи датум за пријаву стручне праксе у школској 2022/23. је 1. 5. 2023.  Потврду о реализованој стручној пракси потребно је доставити најкасније пре започињања процедуре за одбрану мастер рада.

Руководиоци стручне праксе упућују студенте у одговарајућу установу/компанију, или признају стручну праксу на основу запослења. Студент са упутом и индексом одлази у компанију на обављање стручне праксе. Упут није потребан оним студентима који већ обављају стручну праксу.

Након обављене стручне праксе, овлашћено лице компаније у којој се стручна пракса обавља шаље Потврду о реализацији стручне праксе руководиоцима стручне праксе на њихову адресу.

 

(* ОАС је скраћеница за основне академске студије,
** МАС је скраћеница за мастер академске студије)

Упутство за попуњавање формулара

  • Moлимо Вас да податке уносите ћирилицом.
  • Листу жеља попуњавате тако што са списка доступних пракси одаберете бар једну и назив праксе пренесете у поља у форми испод.
  • Запослени студент има могућност да праксу обави у фирми у којој ради, и у том случају у поље за прву жељу уноси текст “Запослени”, а у обавези је да приложи и оверено уверење о запослењу и опис послова на којима ради.

Пријаве за стручну праксу у  школсој 2022/2023. години Рачунарска лабораторија на Математичком факултету више не прима, јер су сва места  попуњена.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Листа жеља (по приоритету)